Om vårt kaffe

Vårt kaffe är så kallat specialkaffe, vilket innebär att bönorna har odlats och skördats under ideala förhållanden av kaffeodlare som verkligen kan sin sak. För att kallas specialkaffe måste produkten nå upp till kvalitetsbenämningen åttio på en hundragradig skala.

Vi samarbetar med Costas rosteri i Umeå, som garanterar en hög nivå på rostningen. Bönorna levereras direkt från gårdarna till mikrorosteriet, utan mellanhänder.

Kaffet ska vara gott, men det ska också lämna en god eftersmak. I detta marknadssegment är odlingen rättvis och hållbar. Genom att betala odlare skäligt för sina exklusiva leveranser, bidrar vi till fortlevnaden av riktigt skickliga och ansvarstagande kaffeproducenter. Det tjänar vi alla på.